OTTOSEAL® S 94

Neutrálny protipožiarny silikónový tmel

1K silikónový tesniaci materiál na báze oxímov, neutrálne zosieťovaný bez MEKO

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Ťažko zápalné – trieda stavebného materiálu B1 v súlade s DIN 4102
 • Na špeciálne požiadavky protipožiarnej ochrany
 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Dobrá kompatibilita s nátermi DIN 52452 (nenatierateľný)
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Výborná odolnosť voči zvetrávaniu, starnutiu a UV žiareniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Hodnota rozpínania pri 100 % (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm²

Oblasti aplikácie

 • Tmelenie konštrukcií s garantovanou požiarnou odolnosťou (napr. ohňovzdorné komponenty v budovách a protipožiarne zasklievanie)
 • Vhodné na tmelenie sklenených prvkov

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 2. časť: G CC 25 LM
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 4. časť: PW INT 12,5 E
 • Skúšané podľa normy DIN 4102-B1 – ťažko zápalný medzi masívnymi minerálnymi stavebnými hmotami (Výskum dreva TU Mníchov)
 • Testované podľa normy DIN 25415, časť 1 – Veľmi dobré dekontaminačné vlastnosti povrchu tmelu (Nemecký úrad pre výskum a skúšky materiálov, 12200 Berlín, Nemecko)
 • Vhodné na aplikáciepodľa IVD informačného letáku č. 9+11+20+24+27+29+31+35 (IVD - Priemyselná asociáciapre tmely)
 • Pečať kvality Priemyselného zväzu pre tesniace materiály IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - testované Ústavom technológie okien ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
 • Spĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (smernica REACH)
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti
 • Francúzska emisná trieda VOC A+

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša
biela
S94-04-C01
čierna
S94-04-C04
sivá
S94-04-C02
transparentná
S94-04-C00
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 1200

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

S94 Kartusche Mit Ivd 24 10 2012 Kopie