OTTOSEAL® S 730

Špeciálny silikónový tmel na RAL montáž v EXTERIÉRI

1K silikónový tesniaci materiál na báze oxímov, neutrálne zosieťovaný bez MEKO

Pre exteriér

Charakteristika

 • Spĺňa požiadavky smernice na montáž RAL (napr. priepustnosť vodnej pary)
 • Spĺňa požiadavky verejných obstarávaní na systémy a vstavané materiály skontrolované z hľadiska stavebných komponentov
 • Obsahuje fungicídy
 • Odolnosť proti napadnutiu plesňami
 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Dobrá kompatibilita s nátermi DIN 52452 (nenatierateľný)
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Výborná odolnosť voči zvetrávaniu, starnutiu a UV žiareniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri

Oblasti aplikácie

 • Na RAL montáž v EXTERIÉRI
 • Paropriepustné tesnenie vonkajších spojov okien a konštrukčných častí odolných voči hnanému dažďu, používa sa v kombinácii s OTTOSEAL® A 710 (pre aplikáciu vnútri)

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM
 • Testované na „Vzduchotesnosť a nepriepustnosť voči návalom dažďa pri použití v pripájacích škárach medzi oknami a konštrukčnými prvkami po simulovanej krátkodobej námahe“inštitútom ift v Rosenheim, Nemecko (inštitút pre techniky okien)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 9+24+27+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša 580 ml hliníková fólia
biela
S730-04-C01 S730-08-C01
cementovo sivá
S730-04-C706 na vyžiadanie
čierna
S730-04-C04 na vyžiadanie
sivá
S730-04-C02 na vyžiadanie
Jednotka balenia 20 20
Kus / Paleta 1200 600

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

S730 Kartusche 23 10 2012 Kopie