OTTOSEAL® S 34

Silikónový tmel s chemickou odolnosťou na uzatváranie škár v podlahách

1K silikónový tesniaci materiál na báze oxímov, neutrálne zosieťovaný bez MEKO

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Výminočná odolnosť voči vysokým teplotám až do + 265 °C
 • Použiteľné v prípade mimoriadnych tepelných požiadaviek
 • Výborná chemická odolnosť
 • Použiteľné v silne chemicky zaťažovaných oblastiach
 • Veľmi vysoká mechanická pevnosť, vrubová húževnatosť a odolnosť voči roztrhnutiu
 • Vhodné na jazdné plochy (napr. preprava vysokozdvižnými vozíkmi pri zohľadnení návodu IVD č. 1) a odolné proti strojovému čisteniu vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami
 • Výborná odolnosť voči zvetrávaniu, starnutiu a UV žiareniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri

Oblasti aplikácie

 • Tmelenie podlahových spojov vystavených veľkému chemickému pôsobeniu, napr. v mliekarňach, na bitúnkoch, v potravinárstve, kantínach atď.
 • Tmelenie podlahových spojov vystavených veľkej mechanickej záťaži, napr. v skladoch, výrobných halách, záhradách, parkoviskách, podzemných garážach, dielňach, autoumyvárňach atď.

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 4. časť: PW EXT-INT 25 LM
 • Vyhlásenie o nezávadnosti - testované na použitie v priestoroch v blízkosti potravín (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, Nemecko)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 1+19-1+21+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša 400 ml hliníková fólia
antracitová
S34-04-C67 na vyžiadanie
prachovo sivá
S34-04-C89 na vyžiadanie
zdravotnícka sivá
S34-04-C18 S34-07-C18
Jednotka balenia 20 20
Kus / Paleta 1200 900

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

S34 Kartusche 25 05 2011 Kopie