OTTOSEAL® S 112

Plnič pod zasklievaciu lištu

1K silikónová tesniaca hmota na báze alkoxydov, neutrálne zosieťovaná

Pre interiér

Charakteristika

 • Znášanlivé s PVB fóliami v súlade s kritériami smernice ift DI-02/1
 • Vhodné pri spracovaní VSG
 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Nízka priľnavosť
 • Ľahká opätovná rozpojiteľnosť, napr. zasklievacia lišta
 • Dobrá kompatibilita s nátermi DIN 52452 (nenatierateľný)
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi

Oblasti aplikácie

 • Na utesnenie a vyplnenie rámov krídiel a zasklievacích líšt okien a dverí - zlepšenie utesnenia. Plnivo má menšiu priľnavosť ako bežné zasklievacie tmely, a preto je možné sklené lišty pri opravách ľahšie odstrániť.
 • Zamedzuje tvorbe kondenzátu pomocou vnikajúceho teplého vzduchu a chráni tak pred namáhaním vlhkosťou na dne drážky, ktoré môže spôsobiť napríklad poškodenie krídla drevených okien.
 • Na utesnenie rámu krídla pod hranou skla (pozícia 4). Zamedzte celoplošnému styku s utesnením okrajov izolačného skla na dne drážky. Povolené je maximálne prekrytie 3 mm.
 • Ohľadne kompatibility s materiálmi utesnenia okrajov viacvrstvových skiel dodržiavajte informácie uvedené v našom aktuálnom zozname kompatibility. Aktuálny zoznam si môžete stiahnuť na našej domovskej stránke www.otto-chemie.sk.

Normy a testy

 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša 580 ml hliníková fólia
transparentná
S112-04-C00 S112-08-C00
Jednotka balenia 20 20
Kus / Paleta 1200 600

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

S112 Kartusche 03 12 2012 Kopie