OTTOSEAL® S 10

Tmel pre sklené konštrukcie

1K silikónový tesniaci materiál na báze oxímov, neutrálne zosieťovaný bez MEKO

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Znášanlivé s PVB fóliami v súlade s kritériami smernice ift DI-02/1
 • Vhodné pri spracovaní VSG
 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Veľmi dobrá priľnavosť k mnohým podkladom aj bez podkladového materiálu
 • Spracovanie je často možné bez podkladového materiálu, pozri tabuľku podkladových materiálov v technickom formulári
 • Vysoká mechanická pevnosť, vrubová húževnatosť a odolnosť voči roztrhnutiu
 • Odolné proti mechanickým nárokom
 • Výborná odolnosť voči zvetrávaniu, starnutiu a UV žiareniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri

Oblasti aplikácie

 • Tmelenie dilatačných spojov v konštrukciách budov
 • Vhodné aj na tmelenie odolné voči poveternostným vplyvom, presklené fasády, šikmé zasklievanie, drevené-sklené kompozitné panely, strešné zasklievanie a zimné záhrady
 • Vhodné na tmelenie sklenených prvkov
 • Inštalácia ochranného skla odolnému röntgenovým lúčom
 • Elastické utesnenie v elektropriemysle, strojárstve, automobilovom priemysle a lodnom staviteľstve
 • Nevhodné na lepenie štrukturálneho zasklenia

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 2. časť: G CC 25 LM
 • Výrobca testoval a potvrdil kompatibilitu s nepredpätým výrobkom Plexiglas®. Správa o skúške kompatibility s výrobkom Plexiglas®- XT je k dispozícii.
 • Vyskúšal a odporúča Schott Desag AG Deutsches Spezialglas, D-31073 Grünenplan, na montáž ochranného skla proti röntgenovým lúčom RD 50 a RD 30
 • UL 94 Flame Classification HB, RTI 105 °C, File No. E 176319
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 22+30+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša
biela
S10-04-C01
čierna
S10-04-C04
sivá
S10-04-C02
transparentná
S10-04-C00
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 1200

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

S10 Kartusche 21 11 2013 Kopie