Emicode Ec1 Plus

OTTOSEAL® P 720

Špeciálny PU tmel na RAL montáž v EXTERIÉRI

1-zložkový tmel na báze polyuretánu

Pre exteriér

Charakteristika

 • Spĺňa požiadavky smernice na montáž RAL (napr. priepustnosť vodnej pary)
 • Spĺňa požiadavky verejných obstarávaní na systémy a vstavané materiály skontrolované z hľadiska stavebných komponentov
 • Bez silikónu
 • Kompatibilný s nátermi podľa DIN 52452
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenie a ochranná vrstva sú možné
 • Dobrá odolnosť voči starnutiu a zvetrávaniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Tvrdne bez vzniku bublín
 • Vhodné na opticky náročné škáry

Oblasti aplikácie

 • Na RAL montáž v EXTERIÉRI
 • Paropriepustné tesnenie vonkajších spojov okien a konštrukčných častí odolných voči hnanému dažďu, používa sa v kombinácii s OTTOSEAL® A 710 (pre aplikáciu vnútri)

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM
 • Testované na „Vzduchotesnosť a nepriepustnosť voči návalom dažďa pri použití v pripájacích škárach medzi oknami a konštrukčnými prvkami po simulovanej krátkodobej námahe“inštitútom ift v Rosenheim, Nemecko (inštitút pre techniky okien)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 9+12+24+27+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml hliníkový zásobník 580 ml hliníková fólia
betónová sivá
P720-20-C56 na vyžiadanie
biela
P720-20-C01 P720-08-C01
Jednotka balenia 20 20
Kus / Paleta 1200 600

Nie sú možné žiadne špeciálne farby.


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

P720 Alu Kartusche 24 10 2012 Kopie