Emicode Ec1 Plus

OTTOSEAL® P 305

Prémiový PU tmel

1-zložkový tmel na báze polyuretánu

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Bez silikónu
 • Dobrá kompatibilita s nátermi DIN 52452 (nenatierateľný)
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenie a ochranná vrstva sú možné
 • Dobrá odolnosť voči starnutiu a zvetrávaniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Tvrdne bez vzniku bublín
 • Vhodné na opticky náročné škáry
 • Hodnota rozpínania pri 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Oblasti aplikácie

 • Vonkajšie spoje podľa DIN 18540-F
 • Dilatačné a pripájacie škáry na prefabrikovaných betónových a pórobetónových paneloch
 • Tmelenie fasád, kovových konštrukcí, okien a dverí, parapetov na plochých strechách

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 LM
 • Testovaný a monitorovaný podľa DIN 18540-F (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg, Nemecko)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Pečať kvality Priemyselného zväzu pre tesniace materiály IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - testované Ústavom technológie okien ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
 • Spĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (smernica REACH)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

600 ml hliníková fólia
betónová sivá
P305-19-C56
biela
P305-19-C01
čierna
P305-19-C04
maltovo sivá
P305-19-C102
stredne sivá
P305-19-C78
svetlošedá
P305-19-C38
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 880

Nie sú možné žiadne špeciálne farby.


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

P305 Folienbeutel Rote Schrift 15 05 2013 Kopie