OTTOSEAL® M 350

Tmel na báze MS polymérov

1K hybridný polymér STP tesniaceho materiálu

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Nevyvoláva koróziu
 • Nespôsobuje hrdzavenie na nechránených kovových povrchoch
 • Bez silikónu
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenie a ochranná vrstva sú možné
 • Dobrá odolnosť voči starnutiu a zvetrávaniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri

Oblasti aplikácie

 • Zasklievanie drevených okien
 • Tmelenie spojov na drevených, kovových aj plastových oknách a dverách
 • Tmelenie potrubí a antén
 • Tmelenie dvojitého skla (napr. "Profilit")
 • Tmelenie fasád, kovových konštrukcií
 • Tmelenie klimatizácií a vetracích systémov
 • Vhodné pre systémy zasklievania s voľnou skosenou hranou tmelu Va1 podľa normy DIN 18545 alebo normy ÖNORM 3724

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F EXT-INT CC 25 HM
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 2. časť: G CC 25 HM
 • Spĺňa požiadavky normy DIN 18545, skupiny namáhania A a D
 • Spĺňa požiadavky ISO 11600 G 25 HM
 • Vhodný na použitie vo vzduchotechnike podľa normy VDI 6022,1 - odskúšané podľa DIN EN ISO 846 nemeckým inštitútom pre hygienu v Berlíne
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 9+12+20+24+27+29+31+32+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Zápis do rakúskeho katalógu Baubook
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

300 ml kartuša
betónová sivá
M350-03-C56
biela
M350-03-C01
Jednotka balenia 12
Kus / Paleta 1152

Nie sú možné žiadne špeciálne farby.

Ďalšie nádoby na vyžiadanie


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

M350 Kartusche 08 02 2012 Kopie