Emicode Ec1 Plus

OTTOSEAL® A 710

Špeciálny akrylátový tmel na RAL montáž v INTERIÉRI

1-zložkový tmel na akrylátovej báze

Pre interiér

Charakteristika

 • Nízka paropriepustnosť
 • Spĺňa požiadavky smernice na montáž RAL
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenia a elastická ochranná vrstva sú možné
 • Celková prípustná deformácia podľa normy ISO 9046 (skúška výrobcom) 18 %
 • Vhodné aj na veľkú pohyblivosť škár
 • Odolné proti mrazu –10 °C/až 48 hodín
 • Dá sa uskladňovať a prenášať v nízkych teplotách až do -10 °C po dobu až 48 hodín

Oblasti aplikácie

 • Na RAL montáž v INTERIÉRI
 • Na dlhotrvajúce vzduchotesné tmelenie vnútorných pripájacích škár medzi oknami a konštrukčnými prvkami v rámci systému OTTOSEAL® P 720 a S 730 (pre použitie v exteriéroch)

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť - F EXT-INT 12,5 P
 • Testované na „Vzduchotesnosť a nepriepustnosť voči návalom dažďa pri použití v pripájacích škárach medzi oknami a konštrukčnými prvkami po simulovanej krátkodobej námahe“inštitútom ift v Rosenheim, Nemecko (inštitút pre techniky okien)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 9+12+24+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša 580 ml hliníková fólia
biela
A710-04-C01 A710-08-C01
Jednotka balenia 20 20
Kus / Paleta 1200 880

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

A710 Kartusche 23 10 2012 Kopie