OTTOSEAL® A 210

Ekonomický akrylátový tmel

1-zložkový tmel na akrylátovej báze

Pre interiér

Charakteristika

 • Celková prípustná deformácia podľa normy ISO 9046 (skúška výrobcom) 10 %
 • Vhodné na malé pohyby škár
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Kompatibilný s nátermi podľa DIN 52452
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenia a elastická ochranná vrstva sú možné
 • Odolné proti mrazu –10 °C/až 48 hodín
 • Dá sa uskladňovať a prenášať v nízkych teplotách až do -10 °C po dobu až 48 hodín

Oblasti aplikácie

 • Dilatačné a pripojovacie škáry len s nízkym namáhaním, napr. medzi drevenými rámami okien a dverí a murivom, omietkou alebo betónom v interiéroch
 • Škáry a spoje na betóne, pórobetóne, omietke, murive, dreve, sadrokartóne, vláknitom cemente, boxoch na žalúzie, okenných parapetoch atď, v interiéroch

Normy a testy

 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť: F INT 7,5 P
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 12+20+29+31+32+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša 400 ml hliníková fólia 580 ml hliníková fólia
betónová sivá
A210-04-C56 na vyžiadanie na vyžiadanie
biela
A210-04-C01 A210-07-C01 A210-08-C01
Jednotka balenia 20 20 20
Kus / Paleta 1200 900 880

Nie sú možné žiadne špeciálne farby.


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

A210 Kartusche 16 05 2011 Kopie