OTTOSEAL® A 207

Štandardný akrylátový tmel

1-zložkový tmel na akrylátovej báze

Pre interiér

Charakteristika

 • Celková prípustná deformácia podľa normy ISO 9046 (skúška výrobcom) 15 %
 • Vhodné na stredné pohyby škár
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Kompatibilný s nátermi podľa DIN 52452
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenia a elastická ochranná vrstva sú možné
 • Dobrá UV-odolnosť
 • Dlhodobá odolnosť v oblastiach s poveternostnými vplyvmi
 • Odolné proti mrazu –10 °C/až 48 hodín
 • Dá sa uskladňovať a prenášať v nízkych teplotách až do -10 °C po dobu až 48 hodín
 • Hodnota rozpínania pri 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Oblasti aplikácie

 • Dilatačné spoje s malou záťažou, napr. medzi dreveným oknom / rámami dverí a murivom, omietkou či betónom
 • Spoje v betóne, pórobetóne, omietkach, murive, dreve, sadrokartóne, vláknitom cemente, okeniciach, okenných parapetov atď.

Normy a testy

 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 12+16+20+29+31+32+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Pečať kvality Priemyselného zväzu pre tesniace materiály IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - testované Ústavom technológie okien ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
 • Spĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (smernica REACH)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Skúšané podľa normy EN 15651 - 1. časť - F EXT-INT 12,5 P
 • Testovaná reakcia na oheň podľa normy EN 13501: Trieda E
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

300 ml kartuša
betónová sivá
A207-03-C56
biela
A207-03-C01
čierna
A207-03-C04
hnedá
A207-03-C05
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 1200

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

A207 Kartusche Mit Ivd Logo 23 10 2012 Kopie