Emicode Ec1 Plus

OTTOCOLL® M 500

Vodovzdorný prémiový lepiaci tmel na báze hybridných polymérov

1K hybridný polymér STP lepidla a tesniaceho materiálu

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Bez silikónu
 • Bez izokyanátov
 • Veľmi dobrá priľnavosť k mnohým podkladom aj bez podkladového materiálu
 • Spracovanie je často možné bez podkladového materiálu, pozri tabuľku podkladových materiálov v technickom formulári
 • Spracovateľné na vlhkých podkladoch vrátane odolnosti proti dažďu
 • Spracovanie za vlhkého počasia
 • Nevýrazný zápach
 • Príjemné spracovanie
 • Kompatibilný s nátermi podľa DIN 52452
 • Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
 • Pretierateľné / možnosť prelakovania - dodržiavajte, prosím, pokyny na použitie v Technickom liste
 • Optické prispôsobenie a ochranná vrstva sú možné
 • Veľmi vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť proti ďalšiemu trhaniu
 • Odolné proti mechanickým nárokom
 • Dobrá odolnosť voči starnutiu a zvetrávaniu
 • Na dlhoročné používanie v interiéri a exteriéri
 • Vyrovnávajúci napätie
 • Vyrovnáva pohyby
 • Odolné proti chveniu
 • Vyrovnáva dynamické zaťaženia

Oblasti aplikácie

 • Elastické spájanie a upevňovanie rôznych materiálov ako drevo a odvodené drevené materiály, sklo, kovy (napr. hliník, nehrdzavejúca oceľ, anodický hliník, mosadz, meď), plasty (napr. neplasticizované PVC, plasticizované PVC, vláknité plasty, atď), minerálne substráty (napr. tehla, dlaždica, keramika), ohňuvzdorné panely (sadrokartón, atď)
 • Pre karosérie a konštrukcie vozidiel, vagónov a kontajnerov, kovové konštrukcie a strojárstvo, stavanie lodí
 • Tmelenie klimatizácií a vetracích systémov
 • Rôzne stavebné aplikácie ako napr. stavba schodiska, atď
 • Spájanie lakovaného a smaltovaného skla
 • Lepenie kameňa, prírodného kameňa a keramiky
 • Lepenie a tmelenie OTTOFLEX tesniacej membrány (v prekrývajúcich sa oblastiach) a príslušenstvo ako napr. tesniace pásky, rohové pásky, tesniace limce (podľa požiadavok ETAG 022)

Normy a testy

 • Vyhlásenie o nezávadnosti - testované na použitie v priestoroch v blízkosti potravín (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, Nemecko)
 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 12+19-1+21+24+30+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Informácie poskytnuté ohľadom našich testov priľnavosti a kompatibility odrážajú stav v čase testovania. Zmeny na povrchoch sú možné, no my ich ovplyvniť nedokážeme. Čo sa týka podobných vecí, kontaktujte výrobcov skla/náterov.
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Zápis do rakúskeho katalógu Baubook
 • EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša
biela
M500-04-C01
čierna
M500-04-C04
sivá
M500-04-C02
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 1200

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

M500 Kartusche 05 08 2014 Kopie
Pre interiér aj exteriér