OTTOCOLL® A 770

Disperzné akrylátové lepidlo pre OTTO okenné pásky

1K akrylátové lepidlo

Pre interiér a exteriér

Charakteristika

 • Vysoká priľnavosť
 • Bezpečný lepený spoj stavebných prípojných pásov OTTO
 • Omietateľná a natierateľná
 • Priemyselne vyrobené
 • Odolné proti mrazu –10 °C/až 48 hodín
 • Dá sa uskladňovať a prenášať v nízkych teplotách až do -10 °C po dobu až 48 hodín
 • Nie hneď odolný voči dažďu

Oblasti aplikácie

 • Lepenie OTTO okenných pások BAB/A a BAB/I na murivo, betón, pórobetón atď.

Normy a testy

 • Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 30+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)
 • Francúzska emisná trieda VOC A+
 • Klasifikácia podľa systému certifikácie budov, pozri list údajov o udržateľnosti

Balenie

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Pre presné zobrazenie farieb si vyžiadajte naše originálne farebnice.

310 ml kartuša
biela
A770-04-C01
Jednotka balenia 20
Kus / Paleta 1200

Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.

A770 Kartusche 05 08 2014 Kopie 1