Emicode Ec1 Plus

OTTOFLEX Powłoka gruntująca

Właściwości

  • Zawiesina żywicy syntetycznej na bazie kopolimeru styrenu z butadienem
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • W połączeniu z płynną folią OTTOFLEX spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci 0, A01, A02 według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB) oraz A1 według abP
  • Składować i transportować w miejscu wolnym od przemarzania

Obszary zastosowań

  • Obróbka wstępna dla płynnej folii OTTOFLEX na chłonnych i silnie chłonnych podłożach, jak np. płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe elementy konstrukcyjne, tynk, beton, beton porowaty, mur, kamień, jastrych, płyty wiórowe lub pilśniowe

Normy i badania

  • Sprawdzony w połączeniu z płynną folią OTTOFLEX zgodnie z zasadami kontroli w celu udzielenia ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego dla środków uszczelniających poddawanych obróbce w stanie płynnym w połączeniu z okładzinami z glazury i płytek (abP) P-AB 075-03
  • Odpowiada klasom obciążenia W1 i W2 według normy ÖNORM B 3407
  • GISCODE BSW10
  • Francuska klasa emisji VOC A+
  • EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

Forma dostawy

1 kg butelka z tworzywa sztucznego 5 kg kanister z tworzywa sztucznego 10 kg kanister z tworzywa sztucznego 200 kg beczka z tworzywa sztucznego
OFV-39 OFV-59 OFV-61 na zapytanie
Opakowanie jednostkowe 10 1 1 1
Sztuk na palecie 480 90 60 2

Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.

Ofs Voranstrich 04 12 2015