OTTOFLEXKołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Emicode Ec1 Plus

OTTOFLEX Kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymiObszary zastosowań

  • Specjalny elastomerowy kołnierz uszczelniający ze strefą dylatacyjną do trwale wodoszczelnego uszczelnienia przepustów rurowych 20 - 35 mm pod glazurą, płytkami i okładzinami ceramicznymi.

OTTOFLEX Kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymiNormy i badania

  • Spełnia wymagania klas oddziaływania wody W0-I, W1-I, W2-I iW3-I dla klasy pęknięć R1-I według normy DIN 18534
  • Spełnia wymagania klas oddziaływania IB iIIB według normy DIN 18531
  • Spełnia wymagania klas oddziaływania wody W1-E i W4-E według normy DIN 18533
  • Spełnia wymagania klasy oddziaływania wody W1-B dla klas pęknięć R0-B iR1-B dla lokalizacji zbiorników S1-B iS2-B według normy DIN 18535
  • Spełnia wymagania klas odporności na działanie wilgoci według instrukcji Centralnego Związku Niemieckiej Branży Budowlanej (ZDB) i ogólnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP)
  • Odpowiada klasom obciążenia W1, W2, W3, W4, W5 i W6 według normy ÖNORM B 3407
  • Francuska klasa emisji VOC A+
  • EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

OTTOFLEX Kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymiForma dostawy

10 sztuk w kartonie


Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.

Ottoflex Dehnzonenmanschette 13 04 2016