OTTOCOLL® S 81

Silikon 2-komponentowy do „klejonego okna“

Właściwości

 • Neutralny, usieciowany kondensacyjnie 2-komponentowy silikonowy środek klejąco-uszczelniający na bazie alkoksów
 • Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV
 • Wysoka odporność na rozdzieranie i rozciąganie gwarantuje wysoki poziom stabilności połączenia klejowego
 • Bardzo dobra przyczepność na wielu podłożach, częściowo w połączeniu z substancją podkładową
 • Niekorozyjny
 • Szybkie utwardzanie również w przypadku warstw o dużej grubości
 • Bezwonny
 • Kompatybilny z foliami poliwinylobutyralowymi (PVB) zgodnie z kryteriami wytycznej Instytutu Techniki Okiennej (ift) DI-02/1
 • Dobra tolerancja z wieloma materiałami krawędzi szyb zespolonych - patrz lista tolerancji na naszej stronie internetowej

Obszary zastosowań

 • Klejenie i uszczelnianie okien - Szklenie bezpośrednie - Klejenie pojedynczej szyby zespolonej w skrzydłach okiennych (PCW, drewno, aluminium) - Proszę uwzględnić listę kompatybilności
 • Klejenie i uszczelnianie elementów szklanych (np. ścian działowych)
 • Nadaje się do produkcji okien według standardu RC 2 lub RC 3 zgodnie z normą DIN V ENV 1627

Normy i badania

 • Sprawdzone zgodnie z RAL GZ 716/1, ustęp III, część A, 3.5 i wytyczną Instytutu Techniki Okiennej (ift) VE-08/1, część 1, Charakterystyka przyczepności na PCW, klejenie z naddatkiem na pozycji 1
 • Sprawdzone zgodnie z RAL GZ 716/1, ustęp III, część A, 3.5.4, Próba wytrzymałości metodą rolki pływającej w celu określenia przyczepności połączenia klejowego podstawy zakładki
 • Sprawdzone zgodnie z wytyczną Instytutu Techniki Okiennej (ift) VE-08/1, część 1, Charakterystyka przyczepności na drewnie, klejenie z naddatkiem na pozycji 1
 • Stanowisko rzeczoznawcy Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Technologii Drewna w Dreźnie (eph Dresden) dla wykonania systemów zamocowania szyby w utrudniających włamanie oknach drewnianych klasy odporności RC 2, klejenie podstawy zakładki w połączeniu z klejeniem listwy przytrzymującej szybę

Forma dostawy

Jeden karton zkartuszami współosiowymi 280ml zawiera 12 mieszalników statycznych MGQ 10-16D

Jeden karton zkartuszami side-by-side 490ml zawiera 9 mieszalników statycznych MFQX 10-24T

Jeden karton z kartuszami BlueLine 490ml zawiera 8 mieszalników statycznych MBLTX 14-16V

Ottocoll S 81 5

Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.

Ottocoll S81 Blueline
Ottocoll S81 Normal Und Koax