ΠΥΞΙΔΑ ΚΟΛΛΑΣΒρείτε τη σωστή κόλλα

Επιλέξτε το πρώτο υπόστρωμα που θέλετε να κολλήσετε.