d OTTOSEAL® P 720 Speciální PU pro montáž RAL EXTERIÉR
Emicode Ec1 Plus Cz

OTTOSEAL® P 720

Speciální PU pro montáž RAL EXTERIÉR

1K polyuretanový tmel

Pro exteriér

Vlastnosti

 • Splňuje požadavek směrnice RAL pro montáž (např. vysoká propustnost vodní páry)
 • Splňuje požadavky na výběrová řízení na systémy a instalace testované na součásti
 • Bez silikonu
 • Kompatibilita s nátěrem podle DIN 52452
 • Žádná vzájemná působení s existujícími a sousedními nátěry
 • Lze přetřít / přelakovat – dodržujte návody k použití v technickém listu
 • Možné optické úpravy a ochranný povlak
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
 • Pro dlouhodobé použití v interiéru i exteriéru
 • Tvrdne bez bublin
 • Vhodný pro opticky náročné spáry

Oblasti použití

 • Pro montáž RAL EXTERIÉR
 • Pro vnější utěsnění spojovacích spár mezi oknem a konstrukcí budovy odolné vůči vodě a difúzi vodních par. Lze použít v systému s OTTOSEAL® A 710 (vnitřní těsnění)

Normy a zkoušky

 • Testováno podle EN 15651 – Část 1: F EXT-INT CC 25 LM
 • Zkouška součástí „Vzduchotěsnost a vodotěsnost těsnicího systému mezi oknem a konstrukcí budovy po simulovaném krátkodobém zatížení“ (ift Rosenheim)
 • Vhodný pro použití podle informačního listu č. 9+12+24+27+31+35
 • Francouzská emisní třída VOC A+
 • EMICODE® EC 1 Plus – velmi nízké emise
 • Zkoušená požární odolnost podle EN 13501: Třída E
 • Klasifikace podle systémů certifikace budov viz list údajů o udržitelnosti

Forma dodání

Vzhledem k technice zobrazení se mohou uvedené barvy lišit od originálních barev výrobků.

Hliníková kartuše 310 ml Sáčky z hliníkové fólie 580 ml
betonová šedá
P720-20-C56 na vyžádání
bílá
P720-20-C01 P720-08-C01
Jednotka balení 20 20
Kus / paleta 1200 600

Nejsou možné žádné zvláštní barvy.


Výrobky, balení nebo barvy jsou k dispozici ze skladu v obvyklém množství.

P720 Alu Kartusche 24 10 2012 Kopie

Nastavení soborů cookie

Automatizovaně ukládáme pouze technicky nezbytné soubory cookie, jejichž data nikomu neposkytujeme a slouží pouze k zajištění funkčnosti této stránky.

Využíváme také soubory cookie, které vyhodnocují vaše chování při návštěvě internetových stránek, abychom lépe porozuměli zájmům svých návštěvníků. Shromažďujeme přitom pouze pseudonymní údaje, identifikace vaší osoby není prováděna.

Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.