Emicode Ec1 Plus Cz

OTTOSEAL® A 710

Speciální akrylát pro montáž RAL INTERIÉR

1K akrylátový tmel

Pro interiér

Vlastnosti

 • Nízká propustnost vodní páry
 • Splňuje požadavek směrnice o montáži RAL
 • Nízký zápach
 • Příjemné zpracování
 • Lze přetřít / přelakovat – dodržujte návody k použití v technickém listu
 • Možné optické úpravy a elastický ochranný povlak
 • Přípustná celková deformace podle ISO 9046 (zkouška výrobce) 18 %
 • Vhodný také pro velké pohyby spár
 • Odolný vůči mrazu -10 °C / do 48 hodin
 • Může být skladován a přepravován až 48 hodin při max. -10 °C

Oblasti použití

 • Pro montáž RAL INTERIÉR
 • Pro trvalé vzduchotěsné vnitřní utěsnění spojovacích spár mezi oknem a konstrukcí stavby. Lze použít v systému s tmely OTTO OTTOSEAL® P 720/ OTTOSEAL® S 730 (vnější těsnění)

Normy a zkoušky

 • Testováno podle EN 15651 – Část 1 – F EXT-INT 12,5 P
 • Zkouška součástí „Vzduchotěsnost a vodotěsnost těsnicího systému mezi oknem a konstrukcí budovy po simulovaném krátkodobém zatížení“ (ift Rosenheim)
 • Vhodný pro použití podle informačního listu č. 9+12+24+31+35
 • Francouzská emisní třída VOC A+
 • EMICODE® EC 1 Plus – velmi nízké emise
 • Zkoušená požární odolnost podle EN 13501: Třída E
 • Klasifikace podle systémů certifikace budov viz list údajů o udržitelnosti

Forma dodání

Vzhledem k technice zobrazení se mohou uvedené barvy lišit od originálních barev výrobků.

Kartuše 310 ml Sáčky z hliníkové fólie 580 ml
bílá
A710-04-C01 A710-08-C01
Jednotka balení 20 20
Kus / paleta 1200 880

Výrobky, balení nebo barvy jsou k dispozici ze skladu v obvyklém množství.

A710 Kartusche 23 10 2012 Kopie

Nastavení soborů cookie

Automatizovaně ukládáme pouze technicky nezbytné soubory cookie, jejichž data nikomu neposkytujeme a slouží pouze k zajištění funkčnosti této stránky.

Využíváme také soubory cookie, které vyhodnocují vaše chování při návštěvě internetových stránek, abychom lépe porozuměli zájmům svých návštěvníků. Shromažďujeme přitom pouze pseudonymní údaje, identifikace vaší osoby není prováděna.

Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.