OTTOSEAL® A 210

Cenově výhodný akrylový tmel

1K akrylátový tmel

Pro interiér

Vlastnosti

 • Přípustná celková deformace podle ISO 9046 (zkouška výrobce) 10 %
 • Vhodný pro malé pohyby spár
 • Nízký zápach
 • Příjemné zpracování
 • Kompatibilita s nátěrem podle DIN 52452
 • Žádná vzájemná působení s existujícími a sousedními nátěry
 • Lze přetřít / přelakovat – dodržujte návody k použití v technickém listu
 • Možné optické úpravy a elastický ochranný povlak
 • Odolný vůči mrazu -10 °C / do 48 hodin
 • Může být skladován a přepravován až 48 hodin při max. -10 °C

Oblasti použití

 • Dilatační a spojovací spáry jen s nízkou zátěží, např. mezi dřevěným okenním nebo dveřním rámem a zdivem, omítkou nebo betonem v interiéru
 • Spáry a spoje s betonem, pórobetonem, omítkou, zdivem, dřevem, sádrokartonem, vláknocementem, roletovými schránkami, okenními parapety atd. v interiéru

Normy a zkoušky

 • Testováno podle EN 15651 – Část 1: F INT 7,5 P
 • Vhodný pro použití podle informačního listu č. 12+20+29+31+32+35
 • Francouzská emisní třída VOC A+
 • Zkoušená požární odolnost podle EN 13501: Třída E
 • Klasifikace podle systémů certifikace budov viz list údajů o udržitelnosti

Forma dodání

Vzhledem k technice zobrazení se mohou uvedené barvy lišit od originálních barev výrobků.

Kartuše 310 ml Sáčky z hliníkové fólie 400 ml Sáčky z hliníkové fólie 580 ml
betonová šedá
A210-04-C56 na vyžádání na vyžádání
bílá
A210-04-C01 na vyžádání A210-08-C01
Jednotka balení 20 20 20
Kus / paleta 1200 900 880

Nejsou možné žádné zvláštní barvy.


Výrobky, balení nebo barvy jsou k dispozici ze skladu v obvyklém množství.

A210 Kartusche 16 05 2011 Kopie

Nastavení soborů cookie

Automatizovaně ukládáme pouze technicky nezbytné soubory cookie, jejichž data nikomu neposkytujeme a slouží pouze k zajištění funkčnosti této stránky.

Využíváme také soubory cookie, které vyhodnocují vaše chování při návštěvě internetových stránek, abychom lépe porozuměli zájmům svých návštěvníků. Shromažďujeme přitom pouze pseudonymní údaje, identifikace vaší osoby není prováděna.

Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.