OTTOCOLL® S 81

2K silikonový tmel pro „lepená okna“

2K silikonové lepidlo a tmel na bázi alkoxylu kondenzační vytvrzující

Pro interiér a exteriér

Vlastnosti

 • Kompatibilní s mnoha materiály na hrany izolačních skel – viz seznam kompatibility na webových stránkách
 • Vhodný pro zpracování izolačních skleněných tabulí
 • Kompatibilní s PVB fóliemi v souladu s kritérii ift směrnice DI-02/1
 • Vhodný pro zpracování VSG
 • Velmi dobrá přilnavost k mnoha podkladům i bez základního nátěru
 • Často možné zpracování bez základního nátěru, viz tabulka základních nátěrů v technickém listu
 • Nízký zápach
 • Příjemné zpracování
 • Rychlé vytvrzení i při velkých tloušťkách vrstvy
 • Rychlé další zpracování
 • Bezpečné prokalení v definovaném čase
 • Očekávaná pevnost pro manipulaci a funkční pevnost
 • Vysoká hodnota tahového napětí
 • Vysoká stabilita lepeného spoje
 • Vysoká vrubová pevnost a odolnost proti roztržení
 • Odolává vysokému mechanickému namáhání
 • Velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření
 • Pro dlouhodobé použití v interiéru i exteriéru

Oblasti použití

 • Lepení a tmelení oken – Přímé zasklení – Lepení izolačního skla do okenních křídel (PVC, dřevo, hliník) – dodržujte seznam kompatibility
 • Lepení a těsnění skleněných prvků (např. příček)
 • Vhodný pro výrobu oken podle standardu RC 2 nebo RC 3 podle DIN EN 1627

Normy a zkoušky

 • Testováno podle směrnice RAL GZ 716/1, oddíl III, část A, 3.5 a směrnice ift VE-08/1, část 1, Přilnavost k PVC, překrývající se lepený spoj v pozici 1
 • Testováno v souladu s RAL GZ 716/1, oddíl III, část A, 3.5.4, Test odlupováním válečkem pro stanovení adhezní pevnosti při lepení základny drážky
 • Testováno podle směrnice ift VE-08/1, část 1. Přilnavost ke dřevu, překrývající se lepený spoj v pozici 1
 • Znalecký posudek společnosti eph Dresden pro provedení skleněných spojovacích systémů pro dřevěná okna odolná proti vloupání třídy odolnosti RC 2, lepení základny drážky v kombinaci s lepením zasklívací lišty
 • Klasifikace podle systémů certifikace budov viz list údajů o udržitelnosti

Forma dodání

Vzhledem k technice zobrazení se mohou uvedené barvy lišit od originálních barev výrobků.

Krabice s koaxiálními kartušemi 280 ml obsahuje 12 statických smíchávacích dýz MGQ 10-16D

Krabice se side by side kartušemi 490 ml obsahuje 9 statických smíchávacích dýz MFQX 10-24T

Krabice s kartušemi 490 ml BlueLine obsahuje 8 statických smíchávacích dýz MBLTX 14–16V


Výrobky, balení nebo barvy jsou k dispozici ze skladu v obvyklém množství.

Ottocoll S81 Blueline Kartusche 1
S81 2 Kartuschen

Nastavení soborů cookie

Automatizovaně ukládáme pouze technicky nezbytné soubory cookie, jejichž data nikomu neposkytujeme a slouží pouze k zajištění funkčnosti této stránky.

Využíváme také soubory cookie, které vyhodnocují vaše chování při návštěvě internetových stránek, abychom lépe porozuměli zájmům svých návštěvníků. Shromažďujeme přitom pouze pseudonymní údaje, identifikace vaší osoby není prováděna.

Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.